Black Friday
سرویس مزایده آنلاین دامنه در ایده نیک راه اندازی شد
Black Friday

سوالات متداول مزایده ها

برای درج یا شرکت در یک مزایده جدید شما باید به میزان ۱۰ درصد از قیمت پایه خود به عنوان سپرده پرداخت نمایید. لازم به توضیح است که سپرده‌ها بعد از تعیین تکلیف مزایده به حساب کاربری شما برگشته و قابل استرداد است.

برای ثبت پیشنهاد فقط کافی‌است یکبار مبلغ سپرده مورد نظر را برای آن دامنه پرداخت کنید. با پرداخت سپرده در یک مزایده، به صورت نامحدود پیشنهاد در مزایده درخواستی ثبت کنید ولی برای مزایده جدید نیاز است که سپرده جدید واریز نمایید. به طور کلی هر مزایده سپرده مخصوص به خود را دارد.

در صورتی که مزایده‌گذاربه تعهدات واگذاری دامنه مورد مزایده عمل نکرد، سپرده وی ضبط و کاربری وی مسدود خواهد شد. از مبلغ سپرده ضبط شده بخشی به برنده تعلق خواهد گرفت.

وقتی زمان مزایده دامنه از دقیقه ۶ گذر کند، با هر پیشنهاد مجدد یا جدید تایمر به ۶ دقیقه برمی‌گردد و نهایی شدن برنده زمانی است که در 6 دقیقه آخر پیشنهادی ثبت نگردد.

اگر قیمت نهایی فروش از 0 تا 4.999.999 ریال بود، کمیسیون سامانه ایده نیک 20 درصد محاسبه می‌شود. اگر قیمت نهایی فروش از 5.000.000 تا 9.999.999 ریال بود، کمیسیون سامانه ایده نیک 15 درصد محاسبه می‌شود. اگر قیمت نهایی فروش از 10.000.000 تومان به بالا بود، کمیسیون سامانه ایده نیک 10 درصد محاسبه می‌شود.

سپرده کاربرانی که دسترسی آنها به علت تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات سایت مسدود شود، ضبط شده و به هیچ عنوان مبلغی عودت داده نمی‌شود.

زمانی که سپرده کاربر آزاد باشد، امکان درخواست استرداد سپرده را خواهید داشت. بعد از ثبت درخواست استرداد، به مدت ۴۸ساعت کاری مبلغ به حساب ثبت شده در پروفایل کاربری عودت داده خواهد شد.

توجه داشته باشید شماره حسابی که در بخش پروفایل کاربری وارد می‌کنید حتما باید به نام خود شما باشد. در صورت مغایرت امکان واریز وجه وجود نخواهد داشت.

با در نظر گرفتن این موضوغ که ممکن است افراد با اسامی اشخاص دیگری دامنه را ثبت نموده باشند، امکان فروش دامنه‌هایی که به نام دیگران است مشکلی ندارد.اما باید توجه داشته باشید که تمامی مسئولیت فروش یک دامنه با شخص مزایده‌گذار خواهد بود. همچنین در صورتی که پس از فروش به هر نحوی امکان انتقال وجود نداشته باشد، سپرده مزایده‌گذار ضبط خواهد شد.

خیر. پس از ثبت مزایده و یا ارائه پیشنهاد امکان لغو مزایده یا نمودن پیشنهاد وجود ندارد.