قیمت دامنه های IR

ایده نیک نماینده رسمی (IRNIC) می باشد که با بیش از یک دهه فعالیت در حوزه ثبت دامنه، محیطی پویا را برای کاربران و نمایندگان خود فراهم ساخته است که متقاضیان میتوانند علاوه بر فعالیت مستقیم در پنل های پیشرفته خود از (وب سرویس و ماژول های مربوطه) استفاده نمایند.

قیمت کاربری

(به روزرسانی 01/آبان/1402)
پسوند ثبت (ریال) تمدید (ریال) انتقال (ریال)
1 ساله ir 270,000 270,000 120,000
5 ساله ir 790,000 790,000 120,000
1 ساله co.ir 260,000 260,000 120,000
5 ساله co.ir 780,000 780,000 120,000
1 ساله net.ir 260,000 260,000 120,000
5 ساله net.ir 780,000 780,000 120,000
1 ساله org.ir 260,000 260,000 120,000
5 ساله org.ir 780,000 780,000 120,000
1 ساله gov.ir 260,000 260,000 120,000
5 ساله gov.ir 780,000 780,000 120,000
1 ساله id.ir 260,000 260,000 120,000
5 ساله id.ir 780,000 780,000 120,000

قیمت نمایندگی

(به روزرسانی 01/آبان/1402)
پسوند ثبت (ریال) تمدید (ریال) انتقال (ریال)
1 ساله ir 260,000 260,000 120,000
5 ساله ir 770,000 770,000 120,000
1 ساله co.ir 250,000 250,000 120,000
5 ساله co.ir 770,000 770,000 120,000
1 ساله net.ir 250,000 250,000 120,000
5 ساله net.ir 770,000 770,000 120,000
1 ساله org.ir 250,000 250,000 120,000
5 ساله org.ir 770,000 770,000 120,000
1 ساله gov.ir 250,000 250,000 120,000
5 ساله gov.ir 770,000 770,000 120,000
1 ساله id.ir 250,000 250,000 120,000
5 ساله id.ir 770,000 770,000 120,000