Black Friday
سرویس مزایده آنلاین دامنه در ایده نیک راه اندازی شد
Black Friday

قیمت دامنه های IR

ایده نیک نماینده رسمی (IRNIC) می باشد که با بیش از یک دهه فعالیت در حوزه ثبت دامنه، محیطی پویا را برای کاربران و نمایندگان خود فراهم ساخته است که متقاضیان میتوانند علاوه بر فعالیت مستقیم در پنل های پیشرفته خود از (وب سرویس و ماژول های مربوطه) استفاده نمایند.

قیمت کاربری

(به روزرسانی 01/آبان/1402)
پسوند ثبت (ریال) تمدید (ریال) انتقال (ریال)
1 ساله ir 270,000 270,000 140,000
5 ساله ir 790,000 790,000 140,000
1 ساله co.ir 260,000 260,000 140,000
5 ساله co.ir 780,000 780,000 140,000
1 ساله net.ir 260,000 260,000 140,000
5 ساله net.ir 780,000 780,000 140,000
1 ساله org.ir 260,000 260,000 140,000
5 ساله org.ir 780,000 780,000 140,000
1 ساله gov.ir 260,000 260,000 140,000
5 ساله gov.ir 780,000 780,000 140,000
1 ساله id.ir 260,000 260,000 140,000
5 ساله id.ir 780,000 780,000 140,000

قیمت نمایندگی

(به روزرسانی 01/آبان/1402)
پسوند ثبت (ریال) تمدید (ریال) انتقال (ریال)
1 ساله ir 260,000 260,000 140,000
5 ساله ir 770,000 770,000 140,000
1 ساله co.ir 250,000 250,000 140,000
5 ساله co.ir 770,000 770,000 140,000
1 ساله net.ir 250,000 250,000 140,000
5 ساله net.ir 770,000 770,000 140,000
1 ساله org.ir 250,000 250,000 140,000
5 ساله org.ir 770,000 770,000 140,000
1 ساله gov.ir 250,000 250,000 140,000
5 ساله gov.ir 770,000 770,000 140,000
1 ساله id.ir 250,000 250,000 140,000
5 ساله id.ir 770,000 770,000 140,000